Iskra, o. z.

Iskra, o. z.

Bezdomovectvo ako také je jav, ktorý dokazuje, že sociálny systém spoločnosti má trhliny, nech už sa mediálne prezentuje akokoľvek dokonalý a efektívny. Bezdomovectvo je biľag, a ľudia, ktorí sú ním označení, sú systematicky vytláčaní na okraj spoločnosti. Sú sociálne segregovaní. Bezdomovec žiaľ prevažnou väčšinou spoločnosti býva vnímaný ako zapáchajúci opilec, narkoman a potenciálny zlodej, ktorý si život, aký žije zavinil sám, alebo dokonca si ho vybral, aby sa vyhol práci, zodpovednosti a podobne.

My, členovia OZ Iskra vieme, že bezdomovectvo je dôsledok. Alkoholizmu, drogovej závislosti, duševnej choroby, neschopnosti socializovať sa... Ale ak ideme ešte hlbšie, aj bez toho, že by sme sa pýtali, trpiaci ľudia začínajú hovoriť, preto vidia, že ich niekto počúva, že niekoho naozaj zaujímajú. A ukazuje sa, že aj závislosti, promiskuita, neschopnosť sociálnej a ekonomickej adaptácie sú... dôsledky. Začneme vyzliekať „previnilca“ z jeho „za to si môžeš sám“ a často nachádzame - týrané a zanedbávané deti. Sexuálne zneužívané deti. Matky, ktoré znášali bitku, len aby agresor zabudol na deti. Namiesto previnilcov vidíme deti, ktoré drastickým spôsobom zradili najbližší. Deti z detských domovov, pre ktoré šikana a sexuálne zneužívanie boli denným chlebom a drogy spôsobom, ako z takejto reality aspoň na chvíľu uniknúť. Ale kam? Aká je možnosť uzdravenia pre týchto zdanlivo už beznádejne stratených ľudí?

My, členovia OZ Iskra veríme (a aj v praxi sa denno-denne presviedčame), že ak človek bez domova, závislý alebo inak chorý, dostane miesto, ktoré je niečo ako domov, môže sa odraziť od dna. Ak má okolo seba ľudí, ktorým môže dôverovať a aktivity, ktoré sú zmysluplné a prinášajú mu po dlhom čase hrdosť na seba samého, môže začať kráčať po ceste, ktorá vedie z pekla von. My „Iskráci“ chceme pomôcť v procese uzdravovania duše človeka, vytvoriť mu priestor a dať čas, v ktorom by si mohol osvojiť nové postoje, nové modely správania sa a zistiť, že žiť sa dá aj inak.


Podporte našu dobrovoľnícku prácu s ľuďmi, ktorí to potrebujú príspevkom na účet číslo

SK7511000000002947027643

Ďakujeme!

Kontakt

ISKRA Trenčín, o. z.

Dolný Šianec 1

911 01 Trenčín

 

oz@iskratrencin.sk

0905 983 099

0905 574 113

 

IČO: 50355490

ISKRA na Facebooku