Iskra, o. z.

Denné centrum

Mať domov, neznamená mať len strechu nad hlavou. Domov zabezpečuje pocit bezpečia a súkromia, je miestom oddychu a sociálnych vzťahov. Ľudia bez domova často nemajú zdroje vnútorné ani vonkajšie na to, aby sa bez našej pomoci dokázali posunúť ďalej, aby sa dokázali zmobilizovať a začať nový, kvalitnejší život. Zariadenie denného centra má stanovený režim, od ktorého sa odvíjajú ďalšie činnosti.

V nízkoprahovom dennom centre, ktorého zriaďovateľom je mesto Trenčín nájdu pomoc rôzneho druhu (pomoc pri vybavení dokladov, stravu, ošatenie, hygienu, milé slovo) nielen ubytovaní klienti, ale aj spoluobčania, ktorí sa ocitli na ulici.


Podporte našu dobrovoľnícku prácu s ľuďmi, ktorí to potrebujú príspevkom na účet číslo

SK7511000000002947027643

Ďakujeme!

Kontakt

ISKRA Trenčín, o. z.

Dolný Šianec 1

911 01 Trenčín

 

oz@iskratrencin.sk

0905 983 099

0905 574 113

 

IČO: 50355490

ISKRA na Facebooku