Iskra, o. z.

Projekty

Pomoc ľuďom v núdzi

Na realizáciu projektu "Pomoc ľuďom v núdzi" potrebujeme aj vašu pomoc. Bez nej to nedokážeme. Aj tá najmenšia pomoc, najmenší príspevok bude pre nás veľkou pomocou. Posledným marcovým dňom sme skončili realizáciu projektu "Polievka pre bezdomovcov", ktorú nám pre našich klientov zabezpečovali dobrovoľníci z mesta Trenčín a širokého okolia, ktorým zo srdca ďakujeme.

Našou snahou je aby sa klienti denného centra dokázali postarať o seba sami prípravou stravy. A tu sa obraciame na vás s prosbou. Pomôžte nám darovanými potravinami (napríklad rôzne trvanlivé potraviny, konzervy, cestoviny a iné) napĺňať zámer našej práce.

Za vašu pomoc vám vopred ďakujeme.


Skontaktovať sa môžete s pracovníkmi denného centra na telefónnom čísle 0905 574 113, alebo 0905 983 099.

Vianočný stromček pre bezdomovcov

V období Vianoc, keď ľudia majú k sebe akosi bližšie, pozorujeme medzi klientami „divné osoby“, ktoré sa na najkrajšie sviatky v roku akoby netešili. Vianoce sú sviatkom rodiny, symbolom útulného domu, kde sa človek cíti v bezpečí, pohode a porozumení. A práve v klientoch útulku vyvoláva strach, snahu potláčať prijatie tohto sviatku. Ignorujú ho, sú k nemu apatickí. Majú vo svojej pamäti ako tieto sviatky prežívali v minulosti v kruhu svojich rodín, v spoločenstve ľudí, ktorí si lásku darovali.

Prečo kombinácia seniori - bezdomovci?

Bezdomovci - opustení, ranení, bez nádeje, sklamaní, opovrhnutí, neprispôsobiví...

Seniori - podobne, možno ešte doplniť nechcení, senilní...

Obe kategórie majú viac spoločné akoby sme si mysleli a preto sa dali skĺbiť do jedného projektu.

Prečo stromčeky?

Bezdomovci sú úzko spojení s prírodou. V letných mesiacoch, keď je horúco nájdu útočisko práve v tieni stromov. Majú citlivý pohľad a vzťah k prírode. Stromy im dávajú pocit bezpečia, ktoré ich neodháňajú od seba.

V rámci projektu sa vypestuje 50 ks vianočných stromčekov v črepníkoch a čase Vianoc ich prinesú spolu s dobrovoľníkmi seniorom, ktorí strávia sviatky sami. Klienti denného útulku počas roka vypestujú sadeničky strieborných jedličiek v spolupráci s odborným konzultantom, aby potešili niekoho s podobným osudom i keď má strechu nad hlavou.

Veríme, že sa nám podarí vniesť do pochmúrnych zimných dní a predvianočného zhonu aspoň trochu ľudského tepla a lásky v podobe vianočného stromčeka.


Odborná spolupráca na projekte: Ing. Peter Dedík, Okrasná škôlka Beckov, tel.: 0903 403 249

Vianočné trhy v Trenčíne

V rámci pracovnej terapie klientov denného centra na Nešporovej ulici v Trenčíne v spolupráci s mestom Trenčín máme záujem počas konania Vianočných trhov ponúkať Vianočný punč a výrobky, ktoré sú vyrobené v tvorivých dielňach. Vyrábajú ich ľudia s handicapom, resp. iným znevýhodnením.

Ide o širokú škálu výrobkov, ako napríklad vankúše plnené bylinkami (levanduľa, harmanček), stromčeky šťastia, mydielka, papierové kvety, štrikované a háčkované drobné výrobky a pod.

Podieľanie sa na výrobe produktov je pre nich motivačné, pretože sa znovu zapájajú do pracovných činností, získavajú alebo si obnovujú pracovné návyky a zručnosti. Ide o opätovné zapojenie klientov do pracovnej činnosti a tiež začlenenie do aktívneho života pracujúcich.

Výťažok z predaja pokryje náklady na materiál potrebný pre výrobu produktov.

Zámerom tohto projektu je participovať na opätovnom začlenení klientov denného útulku do reálneho života, najmä ich resocializácii, obnovenie kontaktu a komunikácie s obyvateľmi mesta.

Pre návštevníkov nášho stánku sme pripravili príjemné prekvapenie. Vianočný punč a výrobky našich klientov bude ponúkať človek, ktorý prešiel svojim očistcom. Človek, ktorý zažil vrchol, ale i pád popularity.

OZ Iskra na Vianočných trhoch 2016 v Trenčíne


Podporte našu dobrovoľnícku prácu s ľuďmi, ktorí to potrebujú príspevkom na účet číslo

SK7511000000002947027643

Ďakujeme!

Kontakt

ISKRA Trenčín, o. z.

Dolný Šianec 1

911 01 Trenčín

 

oz@iskratrencin.sk

0905 983 099

0905 574 113

 

IČO: 50355490

ISKRA na Facebooku